Skip links
De veelzijdigheid van één drone vlucht

Eén drone meting is goed voor minimaal 9 waardevolle outputs

Tegenwoordig is voor bijna ieder project een bepaalde landmeetkundige meting nodig. Soms is er alleen een hoogtemodel nodig, omdat men grond moet verzetten. Of bijvoorbeeld een situatietekening omdat een ontwerper zijn ontwerp wilt gaan inpassen. Vrijwel alle landmeetkundige instrumenten die daarvoor worden ingezet, hebben tijdens het meten de focus op dat betreffende onderdeel. Een landmeter met total station gaat geen uitgebreide hoogtemeting doen, als er alleen gebouwcontouren gevraagd worden. Of als de opdracht is om vanaf de grond bomen in te scannen, dan zal het dak van een naastgelegen gebouw niet in de meting terugkomen.

Drones hebben een grote verandering teweeggebracht in deze beperking. Door de bewegingsvrijheid en flexibiliteit van dit meetinstrument, is het ineens makkelijk geworden om alles op een project digitaal en geografisch te klonen. Soms krijgen wij een uitvraag voor een hoogtemodel, maar bedenkt de klant weken later dat zij toch ook de positie van de bomen nodig hebben. Dan hoeven wij niet terug naar locatie. Of dat de klant het volume van een bepaald gebouw wilt weten, omdat het gesloopt gaat worden. Dat kunnen wij, vanaf kantoor, binnen een paar uur uitrekenen. Met oog op snelheid en efficiëntie, maar ook bijvoorbeeld CO2 reductie zijn de redenen om standaard een drone meting te laten uitvoeren alleen maar meer geworden. Hieronder behandelen wij de meest geleverde gegevens, welke allemaal uit één drone meting kunnen worden gehaald.

Hoogtemeting

wordt gebruikt als: ondergrond voor ontwerpers, rekentool voor calculators, analysetool voor projectmanagers
wordt gebruikt in: onder andere Civil3d, Revit, Microstation, Autocad, ArcGIS

De hoogtemeting (hoogtemodel) is ons meest geleverde bestand van de laatste jaren. Maar waar gebruiken klanten dit bestand voor? Ten eerste helpt het bij het vaststellen van het terreinniveau, waardoor (bouw)plannen beter kunnen worden aangepast aan de omgeving. Daarnaast biedt een hoogtemeting cruciale informatie voor het grondwerk en de fundering van structuren. Doordat wij het terrein modelleren kunnen ingenieurs, architecten en ontwerpers optimale locaties voor bouwwerken bepalen, rekening houdend met stabiliteit en draagkracht.

Bovendien helpt een accurate hoogtemeting als er grondverzet moet plaatsvinden op een project. Om een terrein bouwrijp te maken, moet het terrein meestal naar één niveau worden gebracht. Met behulp van ons hoogtemodel kan een calculator nauwkeurig uitrekenen of het niveau bereikt kan worden met de aanwezige grond. Of dat er extra grond moet worden aangekocht om het gewenste niveau te bereiken.

Veiligheid is een andere belangrijke reden voor hoogtemetingen. Door hoogteverschillen en hellingen in kaart te brengen, kunnen gevaren zoals instorting risico’s of bouwplaats ongevallen worden verminderd. Dit is uiteraard van groot belang om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

Waarom met een drone?
Een hoogtemeting met behulp van een drone kent vele voordelen. Het is veel sneller, veiliger en efficiënter dan traditionele methodes. Bovendien levert een drone meting minimaal 50x meetpunten dan een traditionele meting. En in tegenstelling tot onze (statische) laserscanner vanaf de grond, kan de drone overal bij, dus een gevaarlijk terrein of de hoeveelheid begroeiing vormen geen struikelblok. Daarnaast biedt de drone meting nog aanvullende voordelen, die hieronder besproken worden.

Situatietekening

wordt gebruikt als: ondergrond voor ontwerpers, rekentool voor calculators, analysetool voor projectmanagers
wordt gebruikt in: onder andere Civil3d, Revit, Microstation, Autocad, ArcGIS

Voorafgaand aan een (bouw)project is de situatietekening vaak de leidraad voor ontwerpers, calculators en bouwteams. In deze tekening laten wij alle aanwezige objecten, elementen en gebouwen op een terrein terugkomen als punten, lijnen en objecten. Vaak combineren wij dit met een hoogtemodel, zodat inzichtelijk is wat het hoogteverloop is op het terrein.

Met behulp van deze tekening kunnen ontwerpers hun ontwerp (vaak in 2D) inpassen in de huidige situatie. Op die manier is vaak meteen duidelijk waar het beoogde ontwerp conflicteert met de aanwezige objecten. En de calculators kunnen op hun beurt weer uitrekenen hoeveel er gesloopt moet worden en wat dat kost.

Waarom met een drone?
Ook hier geldt weer dat een drone meting veel sneller, veiliger en efficiënter is. Er hoeft geen landmeter fysiek langs alle lantaarnpalen, hekwerken, gebouwen etc. De drone vliegt over het werkgebied en het landmeten gebeurt op kantoor. Met behulp van (semi-)automatische algoritmes kunnen wij op een efficiënte wijze allerlei objecten onttrekken uit de drone meting.

Bomen inventariseren

wordt gebruikt als: referentie voor ontwerpers, rekentool voor calculators, beheerplan voor natuurbeheerders, inventarisatie voor (mogelijk) kappen van bomen
wordt gebruikt in: onder andere Civil3d, Revit, Microstation, Autocad, ArcGIS, PDF

Zoals in één van onze andere cases beschreven; bomen krijgen een steeds prominentere plek in allerlei soorten projecten. Staatsbosbeheer gebruikt onze metingen om het aantal bomen in een gebied te kunnen tellen, maar ook om te bepalen of een bos beheersbaar blijft. Voor Dura Vermeer is de positie van bomen van essentieel belang tijdens een ontwerpproces en festivalorganisatoren controleren aan de hand van onze metingen waar er plaats is voor een podium. Dit kan in 2D, 3D of zelfs in onze ruwe pointcloud.

iMac

Indien nodig kunnen wij zelfs kroonprojecties en stamdiameters van grote aantallen bomen aanleveren. Dit is ondenkbaar met iedere andere meetmethode. Uiteraard zijn er situaties waar er teveel blad aan de boom staat of bomen te dicht op elkaar staan. Maar in de meeste gevallen kunnen wij een heel duidelijk beeld van de situatie geven.

Waarom met een drone?
Het inmeten van bomen is van oudsher een landmeetkundige nachtmerrie. Een GPS rover heeft geen bereik onder bomen en werken met een total station in bosrijke gebieden is een zeer tijdrovende klus. Met een (statische) grondscanner is een klein bos in theorie mogelijk, maar ook zeer tijdrovend en een grote kans op corrupte data omdat het registreren soms een uitdaging kan zijn. Vliegtuigen worden ook weleens ingezet om bomen te inventariseren, maar hun snelheid en afstand tot de aarde leveren te weinig meetpunten op om echte accurate en volledige landmeetkundige gegevens te leveren. De drone met lidar scanner heeft geen van bovenstaande beperkingen, waardoor wij een enorme efficiëntieslag hebben gemaakt voor vele van onze klanten.

BIM- / Revit-model

wordt gebruikt als: ondergrond voor ontwerpers, rekentool voor calculators, beheertool voor gebouwbeheerders, visualisatie achtergrond voor ontwerpers
wordt gebruikt in: onder andere Revit, Vectorworks, Archicad, Twinmotion

In de meest ideale wereld werken alle architecten, calculators, werkvoorbereiders, beheerders allemaal vanuit hetzelfde model. Om een nieuw ontwerp in te passen of uit te rekenen hoe een terrein bouwrijp kan worden gemaakt. Of als visualisatietool om de gemeente te overtuigen van een nieuw idee. Er zijn tal van redenen om de huidige situatie om te zetten in een totaal BIM of Revit model.

Wij helpen onze klanten om de huidige situatie zo realistisch mogelijk te ‘vectoriseren’. Daarbij kunnen alle gewenste landmeetkundige elementen (van gebouw tot lantaarnpaal en van putdeksel tot stoeptegel) in een model gegoten worden. In de gewenste Level of Detail. Op deze manier creëren wij de ideale omgeving om plannen op te maken. Bij grote ontwikkelingen, waarin men gefaseerd te werk gaat, worden de nieuwe ontwerpen ingepast tijdens het schetsontwerp en definitief ontwerp en later wordt het model geüpdatet met het as-built model. Op die manier wordt er altijd vanuit hetzelfde model gewerkt en is dit jarenlang bruikbaar, zelfs als de ontwikkeling in de beheer- en onderhoudsfase terechtkomt.

Waarom met een drone?
Een compleet gevectoriseerd model moet van top tot teen zijn gemodelleerd. Dat betekent dat de bovenkant van een dak, boom of lichtmast moet zijn ingescand. En er is een hoge puntdichtheid nodig om überhaupt te kunnen modelleren. Deze twee factoren zijn alleen haalbaar met behulp van een drone.

Grondbalans

wordt gebruikt als: rekentool voor calculators, analysetool voor projectmanagers
wordt gebruikt in: onder andere Civil3d, Revit, ArcGIS

Iedereen die al een tijd in de GWW werkt kent de CAD tekeningen of PDF’s met tientallen en soms honderden dwarsprofielen van een project waar grond gereden gaat worden. Of het nu gaat om het ophogen van een dijk of het bouwrijp maken van een terrein, overal is deze werkwijze de normale gang van zaken.

Het voordeel van een nauwkeurige 3D terreinmeting is dat deze makkelijk vergeleken kan worden met een 3D ontwerp. Als beide 3D modellen netjes oplijnen, dan is het letterlijk één druk op de knop, en er rolt een volume (cut/fill) uit. Bovendien maken wij hier een heel duidelijke rapportage van (zie foto hiernaast) die meer zegt dan duizend dwarsprofielen.

Waarom met een drone?
Omdat wij voor deze methode ons (eerder genoemde) hoogtemodel gebruiken, gelden hier dezelfde voordelen: sneller, efficiënter, veiliger en nauwkeuriger dan alle andere methodes. Voor een gebied van 20 hectare hebben wij ongeveer een uur nodig. En dan bevat iedere vierkante meter honderden meetpunten. Dat is met geen andere methode mogelijk.

Ontwerp (snel) toetsen

wordt gebruikt als: ontwerptool voor ontwerpers
wordt gebruikt in: onder andere Civil3d, Revit, Archicad, ArcGIS

Vandaag inmeten en morgen een ontwerp toetsen. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar is heel goed mogelijk met behulp van onze datasets. Met behulp van de juiste software programma’s – waar een pointcloud of orthophoto kan worden ingeladen – kunnen ontwerpers heel snel en precies een ontwerp inpassen. Op deze manier hoeft een dataset niet gevectoriseerd of gemodelleerd te worden en dat scheelt tijd (en geld).

Ook hier is weer een uitermate goede vergelijking te maken met de traditionele meetmethodes. De drone vliegt minimaal 30 meter boven de grond en de piloot en observer staan altijd op de meest veilige plek van een locatie. Om een lantaarnpaal in te meten, hoeven wij niet fysiek langs die lantaarnpaal. Maar dit gaat nog veel verder. Langs een rivier of watergang meten, in een steengroeve of stortplaats (met asbest), drijfzand, bovenop een gebouw, langs een brug, bovenop een gronddepot, de voorbeelden zijn eindeloos. Landmeten brengt enorme risico’s met zich mee. En in deze tijden waar veiligheid hoog (zo niet het hoogst) in het vaandel staat bij bouwprojecten en industriële locaties, is het prettig om te weten dat de factor onveiligheid naar een minimum is teruggebracht door drone metingen.

Ook hier zijn weer tal van toepassingen denkbaar. Tijdens het maken van een schetsontwerpop voorhand heel exact weten wat je tegenkomt. Of festivalbouwers die een stage heel precies tussen twee bomen willen plaatsen. In een tenderfase controleren of een gewenst plan wel gaat werken. In zowel 2D als 3D, en inzoombaar tot een euromunt. Op deze manier worden tal van mogelijke struikelblokken vroegtijdig getackeld.

Waarom met een drone?
De snelheid en volledigheid van een drone meting is zeer welkom voor dit soort vraagstukken. Maar naast dat wij snel een dataset kunnen leveren, is het werken met ruwe bestanden (pointcloud en/of orthophoto) een hele vooruitgang voor de ontwerptak. In de meeste gevallen bevordert en versnelt dit het (ontwerp)proces en dat is mooie bijkomstigheid in een tijd waar iedereen personeel te kort komt.

Kadastrale grenzen controleren

wordt gebruikt als: controletool voor ontwikkelaars en ontwerpers
wordt gebruikt in: onder andere Civil3d, Autocad, ArcGIS, PDF

Waar loopt de perceelsgrens op ons terrein? Dat is een vraag die ons veel gesteld wordt. “Maar bedoel je dan de echte perceelsgrens of de kadastrale grens?” Daar zit dus een wezenlijk verschil. Dit soort situaties is voer voor de Rijdende Rechter, want een schutting is vaak niet de exacte kadastrale grens. Datzelfde geldt voor grote ontwikkelingen. Heel vaak komen de kadastrale grens en de werkelijke perceelsgrens niet overeen. Maar hoe kom je daar achter? En hoe zorg je ervoor dat er niet achteraf gezeur komt – voordat het nieuwe flatgebouw is neergezet.

iPad Landscape

Bij de Rijdende Rechter is een landmeter met GPS stok meestal voldoende. Maar wanneer de perceelsgrenzen op een project begroeiing, gebouwen, watergangen, wegen etc. bevatten, dan is het onmogelijk om de grenzen met een GPS stok of total station vast te stellen. En daardoor is er geen accurate vergelijking te maken met het kadaster.

Door de jaren heen hebben onze datasets menig discussie achteraf voorkomen. Omdat wij in zowel 2D als 3D meten, en bovendien in kleur, kan je op de computer perfect zien waar de kadastrale grens loopt. En of deze strookt met de echte situatie. Op deze manier is “landje pik” verleden tijd en kunnen percelen eerlijk verdeeld worden voordat er überhaupt een paal in de grond gaat.

Waarom met een drone?
De drone heeft op landmeetkundig gebied heel veel zaken verbeterd en versneld. Maar de drone opent ook veel nieuwe deuren. Dingen die 10 jaar geleden eigenlijk onmogelijk waren. Het controleren van de kadastrale grenzen is daar één van. Het gemak waarmee een drone boven gebieden komt waar mensen niet (willen/mogen) komen, is ongekend. Dus een kadastrale grens die onder bomen, over gebouwen, door water etc. heen loopt, is met behulp van onze metingen makkelijk te vergelijken met de echte situatie.
.

Online kloon (inspectie & praatplaatje)

wordt gebruikt als: controletool voor ontwikkelaars en ontwerpers, communicatietool voor projectmanagers en uitvoerders
wordt gebruikt in: een browser op vrijwel ieder apparaat met internet

Als projectmanager is het hebben van een gedegen “helikopterview” van een project een vereiste. Er zijn allerlei tools om dit te bewerkstelligen. Een complete tekeningenset, foto’s en filmpjes van de locatie, Google Streetview, open datasets van de overheid, enzovoort. Meestal hoort daar ook nog een paar keer locatie bezoek bij. Tijdens vergaderingen is het een bundeling van documenten, foto’s, filmpjes en webtools. Allemaal om de communicatie over een project zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Stel je voor dat dit project gekloond, op centimeter nauwkeurig, in kleur, inzoomen tot een euromunt en op alle apparaten is te openen. Compleet in 3D, van top tot teen en van voor tot achter. Dat zou het proces iets makkelijker maken. Nooit meer een eindeloze zoektocht naar bepaalde onderdelen op een terrein, inzoomen op onduidelijke foto’s van je collega of een Autocad tekening openen met summiere informatie. In onze online kloon kan je in theorie een VR bril opzetten en rondlopen. Alsof je daar echt bent. En dan ook nog met landmeetkundige waarden, coördinaten en inspectie mogelijkheden. Klinkt als science fiction, maar dit is iets wat wij wekelijks leveren aan klanten.

Waarom met een drone?
De drone kan overal bij, de drone kan hele zware camera’s tillen en heeft de mogelijkheid om een project van 5 hectare in 30 minuten compleet te klonen, uit alle hoeken en standen. Dat is op geen één andere manier mogelijk.

Volumes, volumes, volumes

wordt gebruikt als: als reken- en controletool voor calculators
wordt gebruikt in: onder andere PDF, Excel, Civil3d, Autocad, ArcGIS

Een ruwe drone meting is een verzameling aan volumes. Doordat er honderden miljoenen meetpunten worden verzameld en deze wordt samengesteld tot pointcloud, ontstaan er automatisch overal volumes van. Uiteraard moet je die er wel zelf uit halen. Maar het gemak waarmee wij volumes uitrekenen, wat vroeger onmogelijk was, is het bespreken waard. En al was het niet het doel van de meting, als er ergens een volume ligt, dan kunnen wij het uitrekenen.

Denk bijvoorbeeld aan het volume van een gebouw. Hoe zouden wij dat 20 jaar geleden uitrekenen? Waarschijnlijk met behulp van gedateerde tekeningen, lengte x breedte x hoogte. Of op het oog. Maar of dat nauwkeurig was? Een andere veelvoorkomende vraag is of wij nog kunnen achterhalen wat het volume is van een bepaald (grond)depot dat op een project lag. De onderaannemer, die de grond heeft weggereden, beweert namelijk een heel ander volume te hebben opgehaald. Maar als het depot er lag ten tijde van onze meting, dan is het eigenlijk einde discussie, want nauwkeuriger dan dit wordt het niet. En zo zijn er nog tal van volumes te onttrekken uit onze metingen.

Waarom met een drone?
Enerzijds omdat de drone overal komt. Dus als wij een gebied inmeten, zijn er ongetwijfeld delen die minder interessant zijn, maar waar de drone toch overheen gaat. Daar kan toevallig dat ene depot liggen. Andere meetmethodes zijn toch vaak gefocust op een bepaald gebied of onderdeel. Anderzijds is de volledigheid van een drone meting een voordeel als het op volumes aankomt. Het volume van een gebouw bestaat uit een dak en de gevels. De drone is de enige meetmethode die beide onderdelen bestrijkt.

Bekijk al onze cases

Een verdieping in de wereld van geodata vanuit de drones